2.Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Ε Φάση (08 - 09 Οκτωβρίου 14)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία 
Ημερομηνία:               08 - 09 Οκτωβρίου 2014
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:15