1.Εξειδικευμένες Προσεγγίσεις και Μέθοδοι Διαχείρισης της Επικινδυνότητας για τη Διατήρηση της Επιχειρησιακής Συνέχειας στη Βιομηχανία (05 - 06 Σεπτεμβρίου 14)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο Atlantica Miramare Beach - Λεμεσός  
Ημερομηνίες:              05 - 06 Σεπτεμβρίου 2014
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:45