1.Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας & Υγείας στο Χώρο Εργασίας - Δ Φάση (15 - 16 Σεπτεμβρίου 14)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία 
Ημερομηνία:               15 - 16 Σεπτεμβρίου 2014
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:15