1.Χάραξη Στρατηγικής Ανάπτυξης Οικογενειακών Επιχειρήσεων (13-14/6/14)

Χώρος Διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο Atlantica MIRAMARE Beach - Λεμεσός
Ημερομηνίες:              13 - 14 Ιουνίου, 2014
Ώρες Διεξαγωγής:      08:30 - 16:45