ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σχέδια Χορηγιών για Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Πληροφορείστε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού ανακοίνωσε την 2η προκήρυξη των σχεδίων χορηγιών για ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Σκοπός των σχεδίων είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων και των γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (εξαιρείται η πρωτογενής παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο).

Το σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας καλύπτει νέους/νέες ηλικίας 20-40 ετών ενώ το σχέδιο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας γυναίκες 18-55 ετών. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτίρια, εξοπλισμό, κατάρτιση, προβολή, προώθηση, κεφάλαιο κίνησης και άλλες δαπάνες (π.χ, μελέτες συμβούλων για ετοιμασία της αίτησης, ίδρυση εταιρείας, μελέτη αρχιτέκτονα). Το ανώτατο όριο του επιλέξιμου προϋπολογισμού είναι €140,000 για τον τομέα της Μεταποίησης και €100,000 για τον τομέα των Υπηρεσιών. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% επί του επιλέξιμου κόστους.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018 μέσω της ιστοσελίδας https://fundingapps.mcit.gov.cy (ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος από τις 20 Δεκεμβρίου 2017).

Οι αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας του Υπουργείου.