ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΙΚ1, Από Μέρα σε Μέρα: Brexit και Οικονομικές Επιπτώσεις για την Κύπρο

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΡΙΚ1, Από Μέρα σε Μέρα:
Brexit και Οικονομικές Επιπτώσεις για την Κύπρο.
Συζήτηση με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Κώστα Χριστοφίδη.