ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΙΚ1 Από Μέρα σε Μέρα: Το Brexit και οι επιπτώσεις για την Κύπρο

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

ΡΙΚ1 Από Μέρα σε Μέρα: Το Brexit και οι επιπτώσεις για την Κύπρο.
Συζήτηση με τη συμμετοχή του ΓΔ ΟΕΒ Μιχάλη Αντωνίου.