ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ραδιόφωνο Active: Νομοσχέδιο για τα Ταμεία Προνοίας

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Ραδιόφωνο Active: Νομοσχέδιο για τα Ταμεία Προνοίας.
Παρέμβαση του ΓΔ ΟΕΒ.