ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πρώτη Έκθεση Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), υπό τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Δημήτρη Βάκη, με τη συμμετοχή του Διευθυντή του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας, συναντήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου με τον κ. Paul Baker, Associate Consultant του Ολλανδικού Οίκου Ecorys, στον οποίο έχει ανατεθεί από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ετοιμασία ετήσιας έκθεσης ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο, μετά από σχετικό αίτημα της χώρας μας.

Η Έκθεση θα αποτελέσει σημαντικό αναλυτικό εργαλείο για ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου σε σύγκριση με άλλες χώρες, προσδιορισμό των βασικών προκλήσεων και ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών για ενίσχυση τους.

Κατά τη συζήτηση που έγινε, η ΟΕΒ ανέφερε στον εμπειρογνώμονα τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το επιχειρείν και γενικότερα η οικονομία της Κύπρου. Επίσης, έγιναν εισηγήσεις για τα σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης σημασίας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Η ΟΕΒ χαιρετίζει κάθε προσπάθεια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονται για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τονίζοντας ότι βρίσκεται στη διάθεση του Ολλανδικού Οίκου για περαιτέρω πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του έργου τους.