ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόσκληση για Υποβολή Παρουσιάσεων στο Συνέδριο Ποιότητας 2017

Επισυνάπτεται πρόσκληση για υποβολή παρουσιάσεων για το Συνέδριο Ποιότητας 2017 που διοργανώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος της ΟΕΒ) στις 9 Νοεμβρίου 2017.

Πρόσκληση για Υποβολή Παρουσιάσεων 2