ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προώθηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Κύπρο

Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζοντας τη σημασία της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, έλαβε την απόφαση πολιτικής για προώθηση της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο δημόσιο τομέα. Απόρροια της απόφασης πολιτικής αποτελεί η συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών και φορέων του Ιδιωτικού τομέα σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει του οποίου θα τεθούν σε εφαρμογή οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις για δημιουργία του κατάλληλου διοικητικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της Κυβέρνησης (B2G). Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης.
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ άλλων είναι :

1. Μείωση λαθών στην καταχώρηση
2. Πιο γρήγορος κύκλος πληρωμής
3. Διαφάνεια στη διαδικασία πληρωμών
4. Καλύτερη διαχείριση ρευστότητας
5. Καλύτερη σχέση πελάτη – προμηθευτή
6. Καλύτερη διαχείριση λογιστικού προγράμματος
7. Καινούριοι τρόποι χρηματοδότησης
8. Εργαλείο αντιμετώπισης της φοροαποφυγής/φοροδιαφυγής

 

Περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο

«Ηλεκτρονική Τιμολόγιση μέχρι το 2020«

και στην ιστοσελίδα:

www.e-invoicing.gov.cy