ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προεδρικές Εκλογές – Παροχή Διευκολύνσεων από Εργοδότες

Αναφορικά με τις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 28/01/2018 και, σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, την Κυριακή, 04/02/2018, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σημειώνει τα εξής:

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την Εκλογική Νομοθεσία, η συμμετοχή στην ψηφοφορία δεν είναι υποχρεωτική, κανένας εκλογέας δεν μπορεί να στερηθεί του εκλογικού δικαιώματος λόγω του ότι μπορεί να εργάζεται κατά την ημέρα των εκλογών.

Συνεπώς η ΟΕΒ καλεί τους εργοδότες όπως προβούν σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι κατά την συγκεκριμένη ημέρα να μπορέσουν να προσέλθουν στις κάλπες και να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ελεύθερα και ανεπηρέαστα.

Σημειώνεται πως οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 7:00π.μ. μέχρι τις 18:00μ.μ., με διάλειμμα μίας ώρας από τις 12:00μ.μ. μέχρι τις 13:00μ.μ.