ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πρακτικό Εργαστήριο Εργατικής Νομοθεσίας

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο:

Πρακτικό Εργαστήριο Εργατικής Νομοθεσίας
23-24 Μαΐου 2017

Δήλωση Συμμετοχής

  • Στοιχεία Ατόμου 1

  • Στοιχεία Ατόμου 2

  • Στοιχεία Ατόμου 3

  • Στοιχεία Επιχείρησης