ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα: «Ανοιχτός Διάλογος: Κλείνοντας τον κύκλο των πλαστικών»

Ανοιχτός Διάλογος: Κλείνοντας τον κύκλο των πλαστικών

8 Ιουνίου 2018, 9:00 και 14:00, Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και ο Δήμος Στροβόλου διοργάνωσαν στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη φετινή Πράσινη Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερίδα με τίτλο «Ανοιχτός διάλογος: Κλείνοντας τον κύκλο των πλαστικών».

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπροσώπων από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις νέες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πλαστικά απόβλητα που μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμες πλαστικές ύλες, τις προκλήσεις και τις βέλτιστες λύσεις και πρακτικές για τη μετάβαση της Κύπρου σε μια ανταγωνιστική, κυκλική οικονομία, μέσα από την ορθολογική διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων.

Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων, αλλά λιγότερο από το 30% συλλέγεται για ανακύκλωση, ενώ το 31% καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Πολύ συχνά, ο τρόπος με τον οποίο τα πλαστικά παράγονται, χρησιμοποιούνται και απορρίπτονται, συνεπάγεται σπατάλη φυσικών πόρων, σε αντίθεση με μια κυκλική προσέγγιση, από την οποία προκύπτουν πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2018, τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα πλαστικά. Η νέα στρατηγική για τα πλαστικά αναμένεται να επιφέρει βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα πλαστικά προϊόντα σχεδιάζονται, παράγονται, χρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, μιας και την παρακολούθησαν πέραν των 70 ενδιαφερομένων. Όλες οι παρουσιάσεις της Ημερίδας βρίσκονται επίσης και στο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/cyprus/events/20180511_el

Τέλος, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο ανακοίνωσαν επίσης μία νέα πρωτοβουλία, τη δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας για την κυκλική οικονομίας. Καλούν όσες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οργανισμούς, τοπικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς υλοποιούν δράσεις και πρακτικές που συνεισφέρουν στο «κλείσιμο του κύκλου», να τις μοιραστούν με κάθε ενδιαφερόμενο. Οι δράσεις αυτές μπορούν να καταχωρηθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα για την κυκλική οικονομία και παράλληλα να διοργανώσουν «ανοικτές μέρες ενημέρωσης» ή άλλες εκδηλώσεις για ενημέρωση και προώθηση των καλών πρακτικών που εφαρμόζουν. Η διαδικτυακή πλατφόρμα βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://cypruscircular.oeb.org.cy/