ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πραγματοποίηση Εργαστηρίου για τις τεχνολογίες Γαλάζιας Ενέργειας

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία την 1η Μαρτίου 2019 Εργαστήριο για τις τεχνολογίες Γαλάζιας Ενέργειας. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Maestrale, το οποίο στοχεύει στην προώθηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση της Γαλάζιας Ενέργειας στη Μεσόγειο θάλασσα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Interreg Mediterranean.
Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση των παρευρισκόμενων για τις τεχνολογίες κυματικής ενέργειας, μεσοθαλάσσιας (υπεράκτιας) αιολικής και παραγωγής βιοκαυσίμων από μικροφύκη. Για το σκοπό αυτό, προσκεκλημένοι στο εργαστήριο ήταν αξιόλογοι ομιλητές από το εξωτερικό με πολύχρονη εμπειρία και γνώσεις στους προαναφερθείς τομείς.
Αρχικά, αφού έγινε μία εισαγωγή από τον κ. Γιώργο Νικολαΐδη του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους στόχους και την μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος, ακολούθησε η παρουσίαση του Professor Gregorio Iglesias από το Marine Renewable Energy Environmental Research Institute (MaREI) της Ιρλανδίας, αναφορικά με τις τεχνολογίες Κυματικής Ενέργειας καθώς επίσης, και τις εργαστηριακές εφαρμογές και δοκιμές που έχει υλοποιήσει το Ινστιτούτο.
Στη συνέχεια ο κ. Khurram Gaba, Policy Planning Executive της εταιρείας ExxonMobil Fuels & Lubricants παρουσίασε εκτενώς για την αξιοποίηση των μικροφυκών για την παραγωγή βιοκαυσίμων, καθώς και για το πως μπορούν να αξιοποιηθούν περισσότερο στο μέλλον με ορίζοντα τους στόχους της Ευρώπης του 2050 για το κλίμα.
Τέλος, ο Δρ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παρουσίασε τεχνολογίες υπεράκτιας (offshore) αιολικής ενέργειας δίνοντας παραδείγματα εγκατεστημένων συστημάτων σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο.
Παρουσιάσεις ομιλητών: