ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παρουσίαση και Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τη νέα Εθνική Στρατηγική Τουρισμού

Πληροφορείσθε ότι η παρουσίαση και έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για διαμόρφωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την κα Σκεύη Ματθαιοπούλου, Λειτουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας Α΄, στο τηλέφωνο 22867143 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις smatheopoulou@mcit.gov.cy ή mchailis@mcit.gov.cy.

Επισυνάπτεται πιο κάτω σχετική επιστολή του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη:
Διαβούλευση Εθνική Στρατηγική Τουρισμού