ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παράταση στο Σχέδιο Χορηγιών ΚΟΤ

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του Τουριστικού Προϊόντος

Πληροφορείστε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοίνωσε την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του Τουριστικού Προϊόντος για Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου μέχρι τις 16 Απριλίου 2018.

Η σχετική ανακοίνωση επισυνάπτεται:

ΚΟΤ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ