ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση συστημάτων με τη μέθοδο Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net-billing)

Η Υπηρεσία Ενέργειας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Κατηγορία Β: Εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με τη μέθοδο του Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net-billing), του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια κατανάλωση», παρατείνεται μέχρι τις 16 Ιουλίου, 2019 ή μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κατηγορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε το πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/DBD4A1E96E1AA116C225838300475930?OpenDocument

Επίσης, σύμφωνα με Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 4/2019 και τίτλο «Τροποποίηση Εγγράφων και Στοιχείων για Χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια για Ιδία Κατανάλωση, Αυτοπαραγωγή – Συμψηφισμό Λογαριασμών (Net-Billing)», αποφάσισε όπως αναθεωρήσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης,

Στα Παράρτημα Ι και ΙΙ τα οποία επισυνάπτονται μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής ή Λειτουργίας αντίστοιχα του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού.

Πληροφορίες: https://www.cera.org.cy/el-gr/apofasis/details/apofasi-004-2019

Παράρτημα ΙΙ 2019-4

Παράρτημα Ι 2019-4