ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

OMEGA: «8 στους 10 νέους μένουν με τους γονείς τους»

19 Δεκεμβρίου 2018

OMEGA: Συζήτηση με θέμα «8 στους 10 νέους μένουν με τους γονείς τους».
Με τη συμμετοχή του Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της ΟΕΒ κ. Αντώνη Φραγκούδη.