ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

OMEGA, Ενημέρωση Τώρα: Συζήτηση για την αφερεγγυότητα

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

OMEGA, Ενημέρωση Τώρα: Συζήτηση για την αφερεγγυότητα με συμμετοχή του ΓΔ ΟΕΒ