ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ολοκλήρωση εργαστηρίου στην Αθήνα

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για τα ενδιαφερόμενα μέρη, το οποίο διοργανώθηκε από το INSETE. Το εργαστήριο ήταν αρκετά επιτυχημένο μιας και συγκεντρώθηκαν στο ίδιο τραπέζι ξενοδόχοι, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Ενώσεις Ξενοδόχων κ.α. Όλοι συμφώνησαν ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησης άμεσα του έργου Hotels4Climate και αποδόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού των ξενοδοχείων.