ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΟΕΒ συμμετέχει στη δράση για μείωση των πλαστικών μιας χρήσης

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δεσμεύεται να λάβει μέρος στη δράση για μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, η οποία εμπίπτει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.