ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΟΕΒ στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Βέλα

Διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, συνάντηση ανταλλαγής απόψεων, σε μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, των οργανωμένων συνόλων και ενδιαφερόμενων φορέων, με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Βέλα, ο οποίος πραγματοποίησε στην Κύπρο την πρώτη του επίσημη επίσκεψη. Τα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος είναι καίρια και αφορούν τους άξονες προτεραιότητας του πρόσφατου Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία».

Ο Επίτροπος στην εισαγωγική του παρουσίαση αναφέρθηκε στους στόχους του Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής που είναι η προστασία της φύσης και των ειδών, μέσω της ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης, προώθησης τους πράσινου τουρισμού. Οι βελτιώσεις που προτείνονται στο Σχέδιο Δράσης θα επικεντρωθούν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, στη βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ της προστασίας της φύσης και των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων και στην στενότερη συνεργασία με τους νέους, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις εθνικές αρχές.

Ο κ. Βέλα τόνισε πως η επιτυχία του Σχεδίου θα εξαρτηθεί από την οικοδόμηση μιας ισχυρής κουλτούρας συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό σημαίνει κατάλληλη προσέγγιση με τις τοπικές και εθνικές αρχές, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, τους ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών.

Ο κ. Επίτροπος αναγνωρίζει πως η Κύπρος κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη καλυμμένης επιφάνειας που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Οι άλλες μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ και ειδικότερα η Κύπρος είναι τα θέματα κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης αποβλήτων γεωργίας και αλιείας.