ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΟΕΒ σε Δημόσιο Διάλογο του Παρατηρητηρίου για την Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Η ΟΕΒ σε Δημόσιο Διάλογο του Παρατηρητηρίου για την Ενιαία Αγορά

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής –

Η Ψηφιακή Αγορά στα Περιφερειακά Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετείχε με δική της παρουσίαση σε συνεδρία την οποία διοργάνωσε το Παρατηρητήριο για την Ενιαία Αγορά (Single Market Observatory) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕOKE) με θέμα τη ψηφιακή αγορά στα περιφερειακά μέλη της ΕΕ και τις προκλήσεις/ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 20 Νοεμβρίου 2017.

Κατά τη συνεδρία, της οποίας προέδρευσε ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για την Ενιαία Αγορά, κος Pedro Almeida Freire, υπογραμμίστηκε ότι η ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και η εφαρμογή τους στις εθνικές οικονομίες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς για όλη την επικράτεια της Ευρώπης και εντάσσεται μέσα στις 10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σκοπός της συνεδρίας ήταν ο δημόσιος διάλογος για την Κύπρο στην παρουσία μελών της ΕΟΚΕ με συμμετοχή της ΟΕΒ ως εκπροσώπου του επιχειρηματικού κόσμου, της ΣΕΚ ως εκπροσώπου των εργαζομένων και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών οι οποίοι παρουσίασαν την κατάσταση που επικρατεί σ΄ότι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα.

Σ΄ότι αφορά τις επιχειρήσεις, η παρουσίαση της ΟΕΒ έγινε από τον Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, κον Αντώνη Φραγκούδη ο οποίος αφού χαιρέτισε την πρωτοβουλία αυτή, τόνισε ότι o Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί προτεραιότητα για την ΟΕΒ. Υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής που εκπονήθηκε προ ετών από το Υπουργείο Μεταφορών, ώθησε τις δύο επιχειρηματικές οργανώσεις του τόπου ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, να προχωρήσουν στην εκπόνηση μελέτης. Η μελέτη για τη Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου ανατέθηκε σε έγκριτο οίκο συμβούλων πληροφορικής και στηρίζεται από την Τράπεζα Κύπρου, τη CYTA και τη Logicom. Αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2018 και τα αποτελέσματα της θα δοθούν στο Κράτος για αξιοποίηση.

image2

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε ανταλλάγηκαν απόψεις επί διαφόρων θεμάτων και κυρίως σε ότι αφορά τις δημογραφικές επιπτώσεις της ψηφιακής μεταμόρφωσης στην αγορά εργασίας, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας, την ανάγκη για ευρυζωνικότητα σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού και τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο.

Ο κ. Freire κλείνοντας τη συνεδρία υποσχέθηκε ότι η ΕΟΚΕ θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια έτσι ώστε το όραμα για δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην ΕΕ να γίνει σε ορθολογική βάση με όσο το δυνατό λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.