ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΕΒ: Οι Εργοδότες έτοιμοι να συνεισφέρουν για το Μέλλον της Ευρώπης

 

Η Ευρώπη έχει καταστεί ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη στον κόσμο για να ζήσεις, να εργαστείς και να αναπτύξεις επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό δεν συνέβη τυχαία: η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει κάνει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής εφικτό. Παρά ταύτα, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις και, ως εκ τούτου, πρέπει να διερευνηθούν νέες προσεγγίσεις σε τομείς όπου η δράση της μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη.

Οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις είναι οι κύριοι δημιουργοί θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, και αποδεδειγμένα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Οι Ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να εκπληρώσουν το ρόλο τους και να δώσουν το παράδειγμα στον υπόλοιπο κόσμο, μόνο εάν εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματός μας. Ειδικότερα, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες θέσεις εργασίας και όχι περισσότερα νομοθετικά μέτρα που υπονομεύουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι τρέχουσες διαφορές στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης μεταξύ των κρατών μελών προέρχονται κυρίως από τις διαφορές στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, όχι από τις διαφορές στις εθνικές ρυθμίσεις για την αγορά εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές των κρατών.

Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας μπορούν να καθοριστούν μόνο σε εθνικό επίπεδο. H EE πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να επιτύχουν κοινωνικούς στόχους και ευκολότερη πρόσβαση στην εργασία.

Η BusinessEurope, η πανευρωπαϊκή οργάνωση Εργοδοτών, μέλος της οποίας είναι η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με αφορμή τη Kοινωνική Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας στις 16 Νοεμβρίου 2017, καλεί του ηγέτες της Ευρώπης να επιδείξουν ενότητα και όραμα ενόψει των αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων, της γεωπολιτικής αστάθειας, του προστατευτισμού, λαϊκισμού και εξτρεμισμού. Η BusinessEurope και τα μέλη της είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέχρι την υλοποίηση της,  με γνώμονα τις κοινές μας ευρωπαϊκές αξίες.