ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΕΒ: Επίσημη πρώτη του ΓεΣΥ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με την έναρξη της πρώτης φάσης λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) εύχεται το εγχείρημα αυτό να στεφθεί με επιτυχία. Η έναρξη αποτελεί ορόσημο καθώς μπαίνει σε εφαρμογή η πιο φιλόδοξη κοινωνική μεταρρύθμιση στην ιστορία του τόπου.

Αποστολή του ΓεΣΥ είναι η παροχή υπηρεσιών που να εξυπηρετούν το πολυτιμότερο αγαθό: την υγεία. Η παροχή ενός ολοκληρωμένου και ποιοτικού ΓεΣΥ αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την κοινωνία και την οικονομία του τόπου, ενώ οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί στους πολίτες πρέπει να δικαιωθούν.

Η ΟΕΒ με ειλικρίνεια στήριξε διαχρονικά την εφαρμογή ενός ποιοτικού, λειτουργικού και οικονομικά βιώσιμου ΓεΣΥ, όπως με ειλικρίνεια και γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου εξέφρασε τις απόψεις ή/και διαφωνίες της σε σημαντικές πτυχές της αρχιτεκτονικής του.

Όπως ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας έχει δηλώσει τις τελευταίες ημέρες, το ΓεΣΥ ξεκινά με προβλήματα και δυσκολίες, τα οποία όλοι οι αρμόδιοι οφείλουν να διαχειριστούν καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας. Η λειτουργία του ΓεΣΥ θα πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο και με τόλμη να προχωρήσουμε σε εκείνες τις νομικές, λειτουργικές ή άλλες προσαρμογές που στην πορεία μπορεί να καταστούν αναγκαίες για την επιτυχία του.

Η ΟΕΒ, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, θα παρακολουθεί στενά την πορεία εφαρμογής του συστήματος και θα παρεμβαίνει εκεί και όπου κρίνει απαραίτητο με τεκμηριωμένες προτάσεις.