ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΟΕΒ επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ 190 Οργανισμών για εκπαίδευση στην κυκλική οικονομία

Η ΟΕΒ επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ 190 Οργανισμών
για εκπαίδευση στην κυκλική οικονομία

Ανάπτυξη ικανοτήτων υποστήριξης των ΜΜΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκάλεσε, σε μία ανοικτή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, Οργανισμούς που συνεργάζονται και υποστηρίζουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αιτηθούν, εάν ενδιαφέρονται, για να λάβουν από τους οργανισμούς: KPMG, Ecofys και CSR Netherlands, κατάρτιση σχετικά με την οικολογική καινοτομία και την κυκλική οικονομία, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να παρέχουν σχετική εκπαίδευση και στήριξη προς τις επιχειρήσεις μέλη τους.
Θέματα που θα καλυφθούν μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση κυκλικών λύσεων και τα μη χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την προώθηση κυκλικών λύσεων: οικολογικό σήμα της ΕΕ, σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS, σύστημα επαλήθευσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών, πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP), δείκτες στον κατασκευαστικό τομέα και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα της κυκλικής οικονομίας.
Η ΟΕΒ έχει επιλεγεί ως ένας από τους λίγους Οργανισμούς, μεταξύ 190 ευρωπαϊκών υποψηφιοτήτων που θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή επιμόρφωσης, με στόχο τη προώθηση της γνώσης στις επιχειρήσεις Μέλη της.
Το στέλεχος που θα υποβληθεί στην εν λόγω εκπαίδευση είναι η κα Άνθη Χαραλάμπους, προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ.