ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η OEB χαιρετίζει τη διεύρυνση των φορολογικών ελαφρύνσεων προς Επιχειρήσεις

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) χαιρετίζει την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για τροποποίηση του Νομοσχεδίου «Ο Περί Φορολογίας του Εισοδήματος τροποποιητικός Αρ. 4 Νόμος του 2017. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η παράταση στην παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης 20% ετησίως για μηχανήματα και εγκαταστάσεις και της αυξημένης έκπτωσης 7% ετησίως για τα βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτήρια που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2017. Επίσης, η ΟΕΒ χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών για επέκταση της αυξημένης έκπτωσης 7% ετησίως για κτήρια και σε άλλους τομείς της οικονομίας καθώς και την πρόθεση για επέκταση των ρυθμίσεων μέχρι το φορολογικό έτος 2018.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών κατά το 2014 επενδύθηκαν μόνον από τον ξενοδοχειακό τομέα €221εκ. σε κτήρια και €42 εκ. σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις.

Η επέκταση των συγκεκριμένων φορολογικών ελαφρύνσεων (επιταχυνόμενη απόσβεση) προς τις επιχειρήσεις αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΟΕΒ. Η Ομοσπονδία καλεί την Ολομέλεια της Βουλής να ψηφίσει τις νέες ρυθμίσεις καθότι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην ενθάρρυνση νέων επενδύσεων.

Η ΟΕΒ θα συνεχίσει να στηρίζει μέτρα και κίνητρα για ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας.