ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η OEB χαιρετίζει τα φορολογικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις (επιταχυνόμενη απόσβεση)

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) χαιρετίζει τη ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής της τροποποίησης του Νομοσχεδίου «Ο Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2017» για φορολογικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις.

Ο νόμος αφορά την επέκταση των κινήτρων παραχώρησης αυξημένης έκπτωσης 20% ετησίως για μηχανήματα και εγκαταστάσεις και της αυξημένης έκπτωσης 7% ετησίως για βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια καθώς και για κτίρια μονάδων αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που αποκτούνται το 2017 και 2018.

Οι ρυθμίσεις έχουν σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την περαιτέρω ενθάρρυνση των επιχειρήσεων, ώστε να προβαίνουν σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις για την επέκταση, ανάπτυξη και δημιουργία δομών.

Η επέκταση των φορολογικών ελαφρύνσεων για επιταχυνόμενη απόσβεση προς τις επιχειρήσεις, αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΟΕΒ που με την απόφαση της Βουλής ικανοποιείται.

Η ΟΕΒ θα συνεχίσει να προωθεί την εφαρμογή μέτρων και κινήτρων για ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας.