ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου (ΣΑΙΕΕΚ) νέο Μέλος της ΟΕΒ

Ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Ιατρικού & Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου (ΣΑΙΕΕΚ), έχει αποφασίσει να ενταχθεί στη δύναμη των Επαγγελματικών Συνδέσμων της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Η απόφαση του αυτή επικυρώθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Τη Συνέλευση χαιρέτισαν εκ μέρους της ΟΕΒ ο Διευθυντής του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας, κ. Αντώνης Φραγκούδης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογιών Προϊόντων (αντίστοιχος Ελλαδικός Σύνδεσμος), κ. Γεράσιμος Λειβαδάς.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον κ. Christopher Βreyel, Director MD of Member Relations & MedTech European Events, για τη δραστηριότητα τους ως Πανευρωπαϊκή Οργάνωση Ιατρικού Εξοπλισμού και Προϊόντων IVD, που εδρεύει στις Βρυξέλλες και που εκπροσωπεί εταιρείες και εθνικούς συνδέσμους χωρών-μελών της Ε.Ε και αποφασίστηκε όπως ο ΣΑΙΕΕΚ καταστεί μέλος.

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν προκηρύξεις δημόσιων προσφορών για ιατρικό εξοπλισμό και τα προβλήματα που σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν με τους όρους όπως αυτοί καθορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές.

Η ΟΕΒ καλωσορίζει στους κόλπους της το νέο Σύνδεσμο προς τον οποίο θα παρέχει κάθε δυνατή στήριξη για επίτευξη των στόχων και σκοπών του.