ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ στις Βρυξέλλες σε Συνέδριο ανωτάτου επιπέδου για «Το μέλλον της Εργασίας»

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κ. Γιώργος Πέτρου, συμμετέχει στο Συνέδριο ανωτάτου επιπέδου με θέμα «Το μέλλον της Εργασίας» (The Future of Work) που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν ο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Guy Ryder, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η María Fernanda Espinosa Garcés, Πρόεδρος της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η Marianne Thyssen, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας της Ε.Ε, η Muriel Pénicaud, Υπουργός Εργασίας της Γαλλίας και άλλες διακεκριμένες της Ευρωπαϊκής και διεθνούς σκηνής.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συνεδρίου βρίσκεται το θέμα της ψηφιοποίησης της οικονομίας και οι αλλαγές που επιφέρει στον κόσμο της εργασίας, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση αυτών των αλλαγών προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, της οικονομίας και την κοινωνίας ευρύτερα.

Στο Συνέδριο εξέφρασαν τις θέσεις και απόψεις τους και οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι με την BusinessEurope, (την πανευρωπαϊκή οργάνωση εργοδοτών μέλος της οποίας είναι η ΟΕΒ), να εκπροσωπείται δια του Γενικού Διευθυντή της Markus Beyrer.

Η ΟΕΒ έχει ιεραρχήσει ψηλά στις προτεραιότητες της, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη της οικονομίας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την τόνωση των επενδύσεων και την μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας ώστε να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ενώ οι δεξιότητες που αποκτούνται μέσα από την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είχε χρήσιμες επαφές και την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους των κρατών μελών της ΕΕ και των ευρωπαϊκών και εθνικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.