ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ σε Επιχειρηματικό Φόρουμ στo Αμμάν

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κ. Γιώργος Πέτρου, εκπροσώπησε την ΟΕΒ και τις επιχειρήσεις – μέλη της στο Επιχειρηματικό Φόρουμ το οποίο διοργανώθηκε στα πλαίσια της τριμερούς διάσκεψης κορυφής μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Επιχειρηματικού Φόρουμ ήταν τα θέματα του Τουρισμού, της Ενέργειας, των Τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών και του Κατασκευαστικού Τομέα με έμφαση σε έργα ανοικοδόμησης του Ιράκ.

Ο κ. Πέτρου επικεντρώθηκε στον Κατασκευαστικό Τομέα παρουσιάζοντας τις δυνατότητες της κυπριακής κατασκευαστικής βιομηχανίας καθώς και των υποστηρικτικών κλάδων όπως η βιομηχανία επίπλου και ξυλουργικών, μεταλλικών κατασκευών, ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, οικοδομικών υλικών κ.λπ., να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση του Ιράκ. Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ αναφέρθηκε και στην έντονη δραστηριοποίηση των κυπριακών επιχειρήσεων ανά το παγκόσμιο και ιδιαίτερα στις χώρες του κόλπου έχοντας να επιδείξουν ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικών έργων ανάπτυξης και υποδομών.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της παρουσίας στο φόρουμ Ιρακινών Επιχειρηματιών τονίζοντας πως μια συνεργασία μεταξύ Κυπρίων, Ιορδανών Ελλήνων και Ιρακινών επιχειρηματιών θα μπορούσε να αποδειχτεί πολλαπλά επωφελής τόσο για τις επιχειρηματικές και οικονομικές σχέσεις των χωρών αλλά και του Ιρακινού λαού. Ο λαός του Ιράκ ανέφερε αξίζει ειρήνη και καλύτερη ζωή.