ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Δεκέμβριος 2017

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Δεκέμβριο 2017 ανήλθαν σε €55,8 εκ. σε σύγκριση με €50,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 9,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.639,1 εκ. σε σύγκριση με €2.363,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 11,7%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Δεκέμβριο 2017 ανήλθε σε €564,21 σε σύγκριση με €578,91 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,5%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Δεκέμβριο 2017 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016 σημείωσε επίσης μείωση 6,4%.

Τον Δεκέμβριο του 2017 σημειώθηκε μείωση 21,5% στην κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (από €784,83 τον Δεκέμβριο του 2016 σε €616,29 τον Δεκέμβριο του 2017), 9,7% αύξηση από Ελλάδα (από €332,99 σε €365,17 φέτος) και 5,3% αύξηση από τη Ρωσία (από €631,88 σε €665,15 φέτος).

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε μείωση 18,0% (από €66,51 τον Δεκέμβριο 2016 σε €54,54 τον Δεκέμβριο 2017), η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από Ελλάδα μειώθηκε επίσης κατά 5,3% (από €40,61 σε €38,44) και από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 23,6% (από €77,06 σε €58,86).

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε €722,62 σε σύγκριση με €741,68 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,6%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016 σημείωσε επίσης μείωση 2,6% (από €78,07 σε €76,07).

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία