ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέο ηλεκτρονικό εργαλείο στην ΕΕ «Αναζήτηση εταιρείας»

Εγκαινιάστηκε το ηλεκτρονικό εργαλείο  «Αναζήτηση εταιρείας» της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Αυτό επιτρέπει την αναζήτηση και πρόσβαση σε πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, βασισμένες στα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/17/ ΕΕ, η υπηρεσία αυτή καλύπτει τα μητρώα επιχειρήσεων όλων των χωρών της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Δεν είναι συνδεδεμένα ακόμα όλα τα κράτη μέλη, αλλά σύντομα θα υπάρξει η διασύνδεση τους. Χάρη σε αυτό το νέο σύστημα, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι εθνικές αρχές θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες που κατατίθενται από εταιρείες στα εθνικά μητρώα. Επιπλέον, το νέο σύστημα θα βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των μητρώων, επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν μεταξύ τους αξιόπιστες πληροφορίες για τις εταιρείες.

Περισσότερα https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-el.do?init=true