ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2017 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ. Θέμα: 1. Ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πάρης Αναστασίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη  19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πιστοποιούντες υπαλλήλους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι ως αυτοτελώς εργαζόμενοι...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ Θέμα: Ο περί Φρορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Μιχάλης Γρηγορίου  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εκπρόσωπος ΟΕΒ-...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, 2017 και ώρα 8.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολύβιου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμοί του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9.15 π.μ. Θέμα: O περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9.45 π.μ. Θέμα: 1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την υλοποίηση της πολιτικής απόφασης γαι εισαγωγή υγραερίου...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00 π.μ Θέματα: (α) Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (β) Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: 1.α) Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 β) Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 7.45 π.μ. Θέμα: 1. Μέτρα για ενίσχυση της Τεχνικής Εκπαίδευσης Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δευτέρα 10 Ιουλίου, 2017 και ώρα 9:00 π.μ Θέμα: 1. Ο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθερωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ-...
1 7 8 9 10 11 18