ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, 8 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα, 8 Μαίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 9 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 9 Μαίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: 1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για θέματα υδρογονανθράκων Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μάρκος Καλλης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, Πέμπτη 4 Μαίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών Πέμπτη, 4 Μαίου 2017 και ώρα 8.30 π.μ. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 2 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη, 2 Μαίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για θέματα Τουρισμού. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα, 8 Μαίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 8 Μαίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Θέματα: 1) (α) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. (β) Οι περί Οδών και Οικοδόμων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 25 Απριλίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Τρίτη 25 Απριλίου και ώρα 9.00 π.μ. 1. Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 και ώρα 12.40 μ.μ. 2) α) Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών και για να συναφή θέματα Νόμος του 2017. β)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 24 Απριλίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ. Θέματα: 4. (α) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. (β) Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 5....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 4 Απριλίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 4 Απριλίου, 2017 και ώρα 10.15 π.μ. Θέμα: Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προιόντων σε αγορές του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 5 Απριλίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 5 Απριλίου, 2017 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 28 Μαρτίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 28 Μαρτίου, 2017 και ώρα 12:00 μ. Θέμα: Η ανάγκη αλλάγης της λειτουργίας των ταμείων προνοίας έτσι ώστε να λειτουργεί ως δεύτερος πυλώνας της συνταξιοδότησης. Εκπρόσωπος ΟΕΒ:...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού 28 Μαρτίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 9.45 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας,Εμπορίου, Βιομηχνίας και Τουρισμού για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τις καθυστερήσεις...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει την Τρίτη 21 Μαρτίου στις 9.00 το πρωϊ για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού. Εκπρόσωπος ΟΕΒ Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών (Αναβλήθηκε)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: 1) α) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδόμων Νόμος του 2016. β) Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί του 2017. 2) Οι περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, 13 Μαρτίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 13 Μαρτίου, 2017 και ώρα 2.00 μ.μ. Θέμα Ο Περί Ελεγκτών Νόμος του 2017.  
1 7 8 9 10 11 16