ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.40 π.μ. Θέμα: Η διαχείριση και η εποπτεία των ταμείων προνοίας υπό τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκε η κρίση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα:  Η προτεινόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφάλτου στις κοινότητες Πυργά και Κόρνου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων...

Αναβολή Θέματος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Αναβολή Θέματος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.50 π.μ. Θέμα: Η διαχείριση και η εποπτεία των ταμείων προνοίας υπό τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η κρίση των...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.40 π.μ. Θέμα: Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος ίδρυσης και λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θεόδωρος Τζιοβάννη

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 6 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Η προτεινόμενη εγκατάσταση και λειουργία μονάδας παραγωγής ασφάλτου στις κοινότητες Πυργά και Κόρνου και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τρόποι αντιμετώπισης τους Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.10 π.μ. Θέματα:  1. Συζήτηση της Έκθεσης της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με την προυπόθεση διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.20 μ.μ. Θέμα: Συζήτηση της Έκθεσης της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με την προυπόθεση διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.05 π.μ. Θέμα: 1. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 2....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Τροποποιητικός Αρ.3  Νόμος του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.15 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαικής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κύπρο...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προιόντων σε αγορές του εξωτερικού....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 8.40 π.μ. Θέμα: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαικής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κύπρο...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης
1 5 6 7 8 9 23