ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Ο περί της Απόκτησης και Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμος του 2019. Οι περί της Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.40 π.μ. Θέμα: Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. Εκπρόσωποι ΟΕΒ – Λένα Παναγιώτου και Γιώργος Χ»Καλλής  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 8.40 π.μ. Θέμα: Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ. Θέματα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018 Εκπρόοωπος ΟΕΒ –...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.15 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής όσον αφορά τις συνέπειες του Brexit σε θέματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικότερα οι αναγκαίες ενέργειες που...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Πέμπτη 7 Μαίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Πέμπτη 7 Μαίου 2019 και ώρα 8.15 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής όσον αφορά τις συνέπειες του Brexit σε θέματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικότερα οι αναγκαίες ενέργειες που...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.15 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής από την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων αναφορικά με τον απολογισμό δράσης του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.45 π.μ. Θέματα:  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ –...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.45 π.μ Θέματα: 1. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018. 2. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018 Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.40 π.μ. Θέμα: Τα ζητήματα που προκύπτουν απο την ερμηνεία των νομοθεσιών για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και την καταβολή εισφορών, καθώς...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09.30 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9.10 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Προυπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018 Οι περί Γενικού Συστήματος Υγεία ( Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού με θέμα υπ. αρ. 2 του Κεφαλαίου Β Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 Εκπρόσωπος ΟΕΒ:  κ. Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ Θέματα: 1. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2018 και 2. Ο...
1 4 5 6 7 8 23