ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9.10 π.μ. Θέματα: 1) Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 2018 2) Οι περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.10 π.μ. Θέμα: Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Πολύβιος Πολυβίου    

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.40 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης    

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.15 μ.μ. Θέματα: 1.Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην παραπομπή ανέργων για πλήρωση κενών θέσεων στο δημόσιο τομέα και η ανάγκη αλλαγής ή ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: – Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την εφαρμογή των περι Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) Κανονισμών του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.15 π.μ. Θέματα: 1) Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2015. 2) Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ. Θέματα: Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Η αύξηση στα εργατικά ατυχήματα, η προσπάθεια μείωσης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ Θέμα: Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ. Θέματα: Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 2018. Οι περί της Ρύθμισης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.15 μ.μ. Θέμα: Η αύξηση στα εργατικά ατυχήματα, η προσπάθεια μείωσης τους και η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των εργαζομένων. Εκπρόσωπος ΟΕΒ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. Θέμα: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Μάρκος Καλλής

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη26 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.30 μ.μ. Θέμα:  Οι περί της Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθέι

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 2018 2.  Οι...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.45 π.μ. Θέματα:1. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2018 2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 9.05 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 2018 2. Οι περί...
1 2 3 4 5 16