ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.10 π.μ. Θέμα :  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Οι περί Ελέγχου της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.20 μ.μ. Θέμα: Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας Ταμιευτηρίων, των οποίων το Νερό προορίζεται και για ανθρώπινη Κατανάλωση) Κανονισμοί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.45 π.μ. Θέμα: Τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που προκύπτουν από τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις περιοχές Τσερίου, Πέρα...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.10 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 2. Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και ‘Εργων, Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και ‘Εργων. Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 8.45 π.μ. Θέμα: Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 που ρυθμίζει ζητήματα συστημάτων ασφάλειας για τα παιδιά. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Λαύρα Ηρακλέους

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: 1. Διαδικαστικά θέματα και εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου. 2. Διαβούλευση για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. Θέμα:  1.Τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο και η εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων         ...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: 1.α. Ο περί Καταχρηστικών Ρήτρων σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β. Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Η ανάγκη κατάργησης ή μείωσης του επιβαλλόμενου επαγγελματικού φόρου στην ύπαιθρο. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, 5 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 8.45 π.μ. Θέμα: Ο περι Εμπορικού Δικαστηρίου Νόμος του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9.45 π.μ. Θέμα :  Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαικής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κύπρο...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα  9.10 π.μ. Θέμα: 1. Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9.20 π.μ. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης
1 2 3 4 5 18