ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 28 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 Θέματα: α.  Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 β. Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 γ. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 27 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 Θέματα: Η ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση της σύνταξης γήρατος για ορισμένες ομάδες συνταξιούχων Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, 28 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 Θέμα: Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 23 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 23 Μαρτίου, 2018 Θέμα: Ο περί Συσκευών Αερολυμάτων (Αεροζόλ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 20 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, 14 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για τις αποκαλύψεις και έρευνες που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά offshore...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 16 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του  2018 Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Γιώργος Χατζηκαλλής

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, 8 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) (Τροποιητικός) Νόμος του 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοκήσεως, 21 Φεβρουαρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 Θέμα: Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας  

Κοινοβουλευτκή Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 5 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρώπινων Διακιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ενημέρωση για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014-2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, 1 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 1η  Μαρτίου 2018 Θέμα: Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του  2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 27 Φεβρουαρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 Θέματα: 1. Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμοί του 2017. 2. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 6 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με τους Κανονισμούς που προτίθεται να προωθήσει η εκτελεστική εξουσία αναφορικά με...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 5 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 Θέμα: Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2017 Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 7 Μαρτίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 Θέματα: α. Ο Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 β. Ο Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 γ. Ο Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό...
1 2 3 4 5 14