ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, 2016 και ώρα 11.00 μμ Θέματα: 1. (α) Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. (β) Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο,...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ Θέματα: (α) Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. (β) Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ:...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως & Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως & Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ. Θέμα: 1. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:45 π.μ. Θέμα: 1. Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές. Εκπρόσωπος OEB: Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:45 π.μ. Θέμα: 1. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί Κανονισμού του 2016). Εκπρόσωπος OEB:...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ Θέματα: 1. Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 2. Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος OEB:...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 2. Οι περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016, 12:00 μ.μ. Θέμα: 1. Ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 2014. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών & Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών & Επιτρόπου Διοικήσεως Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, 2016 και ώρα 11:00 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για τις αποκαλύψεις και έρευνες που διεξάγονται από τις αρμόδιες...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:15 π.μ. Θέματα: 1. Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) 2. Η βιομηχανία στην Κύπρου,...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. Θέμα: 1. Ενημέρωση για τις καταγγελίες στην Αρχή Ισότητας σε σχέση με διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας στο χώρο εργασίας. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9:00 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 2. Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα  3:45 μ.μ Θέματα: 1. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος OEB: Αντώνης Φραγκούδης

Δήλωση Προέδρου της ΟΕΒ κ. Χρίστου Μιχαηλίδη στα CIPA AWARDS 2016

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Χρίστος Μιχαηλίδης στο πλαίσιο της τελετής για την απονομή των CIPA Awards 2016, σημείωσε τη μεγάλη σημασία που έχουν οι ξένες επενδύσεις στην Κύπρο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. Θέματα: 1. Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμού του 2016. 2....
1 16 17 18 19 20 22