ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. Θέμα: 1. Ενημέρωση για τις καταγγελίες στην Αρχή Ισότητας σε σχέση με διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας στο χώρο εργασίας. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9:00 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 2. Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα  3:45 μ.μ Θέματα: 1. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος OEB: Αντώνης Φραγκούδης

Δήλωση Προέδρου της ΟΕΒ κ. Χρίστου Μιχαηλίδη στα CIPA AWARDS 2016

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κ. Χρίστος Μιχαηλίδης στο πλαίσιο της τελετής για την απονομή των CIPA Awards 2016, σημείωσε τη μεγάλη σημασία που έχουν οι ξένες επενδύσεις στην Κύπρο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. Θέματα: 1. Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμού του 2016. 2....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016, 10:00 π.μ. Θέμα:         (α)    Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2016.                   (β)    Οι περί Προστασίας της Υγείας...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016, 12:20 μ.μ. Θέμα: 1. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Η ΟΕΒ έστειλε επιστολή στην Επιτροπή με την οποία συμφωνεί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016, 08:30 μ.μ. Θέματα: 1. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 2. Οι περί Προώθησης και...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη 12 Ιουλίου 2016, 09:00 π.μ. Θέμα: 1. Η βιομηχανία στην Κύπρο, προβλήματα και προοπτικές.  Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δευτέρα 11 Ιουλίου, 2016 και ώρα 11:00 π.μ. Θέμα: (1) O περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2016. Εκπρόσωπος OEB: κ. Πολύβιος Πολυβίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τρίτη 12 Ιουλίου, 2016 και ώρα 9:00 π.μ. Θέμα:  1.    Η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη λειτουργία του κράτους. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: κ. Μάρκος Καλλής

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016, 11:15 π.μ. Θέμα:         (α)    Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2016.                   (β)    Οι περί Προστασίας της...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, ώρα 10:00πμ Θέμα 2: Η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη λειτουργία του κράτους. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Μάρκος Καλλής – Λειτουργός ΟΕΒ Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής παρουσιάστηκε...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, 9:00 π.μ. Θέματα:     1.    Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικό Νόμος του 2016.           ...
1 16 17 18 19 20 21