ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισμού, 25 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισμου Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ Θέματα: (α) Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (β) Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (γ) Οι...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 23 Οκτωβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, 2017 και ώρα 11:45 π.μ. Θέμα: Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.6) Νόμος του 2014. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Αντώνης Φραγκούδης

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού 17 Οκτωβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ Θέμα: 1. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη δημιουργία και λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου και οι επιπτώσεις στον τομέα της έρευνας....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 16 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, 2017 και ώρα 9:00 π.μ Θέματα: 1) Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και  Γυναικών με...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων, Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας & Φυσικών Πόρων Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:50 μ.μ Θέμα: Ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 2014. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ. Θέμα: Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.20 π.μ. Θέμα: Η διαχείριση και η εποπτεία των ταμείων προνοίας υπό τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η κρίση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 8.30 π.μ. Θέμα: Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός)Νόμος του 2017 Εκπρόσωπος –...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2017 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ. Θέμα: 1. Ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πάρης Αναστασίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη  19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πιστοποιούντες υπαλλήλους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι ως αυτοτελώς εργαζόμενοι...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ Θέμα: Ο περί Φρορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Μιχάλης Γρηγορίου  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.15 π.μ. Θέμα: Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εκπρόσωπος ΟΕΒ-...
1 2 3 10