ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Συμμετοχή στη Βουλή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.30 μ.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής της Επιτροπής για την Δέκατη Πέμπτη Έκθεση της Ευρωπαικής Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.45 π.μ. Θέμα: – Ενημέρωση γιατην αξιολόγηση των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Πανεπιστημίων από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος , Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μαρκέλλα Παπανικολάου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ. Θέματα: Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2015. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις ενέργειες που γίνονται από το Υπουργείο Άμυνας για...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 1.15 μ.μ. Θέμα: Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – κ. Μιχάλης Γρηγορίου

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.15 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Κοινόκτητων Οικοδόμων και Οιονεί Κοινόκτητων Οικοδόμων (Διαχείριση) Νόμος του 2019. 2. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός)...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: 1. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 2 Ο περί της Αντιμετώπισης του Αδικαιολόγητου Γεωγραφικού...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.45 π.μ. Θέματα: Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2018....

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Εγγραφής Φωτογράφων Νόμος του 2012. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. Θέματα: 1. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποητικοί) Κανονισμοί του 2019. 2. Ο περί της Αντιμετώπισης του Αδικαιολόγητου Γεωγραφικού...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. 2. Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2019. 2. Ο περί...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ. Θέμα: Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου
1 2 3 22