ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέα Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας

Πληροφορείστε  ότι η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έθεσε σε λειτουργία τη νέα της ιστοσελίδα, που φέρει την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/mcit/sit

Η νέα ιστοσελίδα, αποσκοπεί στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους επισκέπτες της, σε θέματα επιχειρηματικότητας, βιομηχανίας, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Στο διαδικτυακό χώρο της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, μπορείτε να ενημερωθείτε μεταξύ άλλων, για τα «Xρηματοδοτικά Προγράμματα« που προκηρύσσει κατά καιρούς η Υπηρεσία, καθώς αν το επιθυμείτε να κάνετε «Εγγραφή για λήψη Ενημερωτικών Μηνυμάτων».

Πρόσθετα, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τις διαδικασίες εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, την πολιτική των ΜΜΕ, νομοθεσίες και κανονισμούς, ηλεκτρονικό εμπόριο, εσωτερική αγορά (δίκτυο «ΙΜΙ«, «Solvit» και «Η Ευρώπη σου«) καθώς και πολλά άλλα.

Η Υπηρεσία, έχοντας ως γνώμονα, τις νέες τάσεις της τεχνολογίας και ειδικότερα της ευρείας χρήσης του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησε στη δημιουργία λογαριασμών Twitter και Facebook, για να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή συγχρονισμένη μαζί σας.