ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μνημόνιο Συνεργασίας ΟΕΒ – ΤΕΠΑΚ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συνομολόγησαν και υπόγραψαν στις 14 Ιουλίου, 2017 Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την στήριξη, ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενδυναμώσει τον συντονισμό και την ήδη στενή σχέση των δύο Οργανισμών.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και εισηγητών των δύο φορέων, και την προώθηση συνεδρίων και εργαστηρίων εξειδικευμένου χαρακτήρα.

ΟΕΒ και ΤΕΠΑΚ θα συνδράμουν στην υλοποίηση κοινών προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούν φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό καθώς επίσης και επιχειρηματίες, με απώτερο σκοπό τη διάχυση γνώσης σε ευρύτερα θέματα διεύθυνσης επιχειρήσεων καθώς και σε τομείς που το Πανεπιστήμιο και η ΟΕΒ διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία.  Η ΟΕΒ μπορεί να διαθέσει έμπειρα στελέχη της για ειδικές παρουσιάσεις προς τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ.

ΟΕΒ και ΤΕΠΑΚ αναλαμβάνουν να προωθήσουν την συνεργασία Τμημάτων του ΤΕΠΑΚ με την ΟΕΒ, με Συνδέσμους Μέλη της και μεμονωμένες επιχειρήσεις για σκοπούς εφαρμοσμένης έρευνας, την συμμετοχή σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα (Ευρωπαϊκά/συγχρηματοδοτούμενα), την συγγραφή, εκτύπωση και διανομή εκδόσεων/εγχειριδίων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και πολλά άλλα.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή κ. Ανδρέα Αναγιωτό και τον Πρόεδρο της ΟΕΒ κ. Χρίστο Μιχαηλίδη.  Οι κ.κ. Μιχαηλίδης και Αναγιωτός τόνισαν την σημασία που και οι δύο αποδίδουν στην διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις επιχειρήσεις, για την πρόοδο και ευημερία του τόπου.

Στην υπογραφή του Μνημονίου παρέστηκαν εκ μέρους του πανεπιστημίου ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ. Κώστας Χόππας και από την ΟΕΒ ο Πρόεδρος Χρίστος Μιχαηλίδης, ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Αντωνίου, ο Αν. Γενικός Διευθυντής Κώστας Χρίστοφίδης και ο Διευθ. Τμήματος Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πέτρος Πέτρου.

ΟΕΒ-ΤΕΠΑΚ

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ΟΕΒ – ΤΕΠΑΚ.