ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μελέτη για τις Επιστροφές και Αποζημιώσεις ΦΠΑ σε Επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG TAXUD) διεξάγει μελέτη με θέμα τις επιστροφές και αποζημιώσεις ΦΠΑ (VAT refund / reimbursement process). Στόχος της μελέτης η οποία έχει ανατεθεί από την Ε.Ε. σε συμβουλευτικό οίκο, είναι η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τις διασυνοριακές και εθνικές επιστροφές ΦΠΑ.

Μεγάλη βαρύτητα στην αξιολόγηση της διαδικασίας επιστροφής/αποζημίωσης ΦΠΑ έχουν οι απόψεις και πρακτικές εμπειρίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου η ΟΕΒ σας καλεί όπως αφιερώσετε 15 λεπτά για να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://www.pwcresearch.com/uc/VAT/ το αργότερο μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2019.