Μέλη‎ > ‎

Απευθείας

Τα απευθείας μέλη της ΟΕΒ αποτελούν την κρίσιμη μάζα των μελών της οργάνωσης και από αυτά εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος της ΟΕΒ.
Comments