Μέλη

Tα μέλη της ΟΕΒ προέρχονται από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας: Βιομηχανίας, Υπηρεσιών, Τουρισμού, Κατασκευών, Εμπορίου και Γεωργίας. Μέλη της ΟΕΒ είναι επίσης οι κυριότεροι Εργοδοτικοί, Επαγγελματικοί και Κλαδικοί Σύνδεσμοι.

Το σύνολο των μελών της ΟΕΒ, το οποίο ξεπερνά τα 4500 σε αριθμό, απασχολεί πάνω από το 60% των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα. Η πλειοψηφία των μελών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας.

Η Οργάνωση που αναγνωρίζεται ως φορέας καινοτομίας, καθοδήγησης, αναβάθμισης και προώθησης του επαγγελματισμού των επιχειρήσεων.