ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Mastering Guerilla Marketing (Αντάρτικο Μάρκετινγκ)

 

Σεμινάριο ΟΕΒ:

Mastering Guerilla Marketing (Αντάρτικο Μάρκετινγκ)

Ημερομηνίες: 3 – 4 Οκτωβρίου 2017

Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο HILTON PARK – Λευκωσία

Εκπαιδευτής: Βασίλης Τσάρας

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Πληροφορίες & Δήλωση Συμμετοχής: Mastering Guerilla Marketing