ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ.

Θέμα: Ο περί Εγγραφής Παροχέων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου και Ασθενοφόρων Οχημάτων (Άδεια Λειτουργίας, Έλεγχος και Εποπτεία) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θεόδωρος Τζιοβάνη