ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.

  1. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018
  2. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγεία ( Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018