ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ.

Θέμα: 1. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Είσπραξης, Καταβολής και Παρακράτησης Εισφορών) Κανονισμοί του 2018.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θεόδωρος Τζιοβάννη