ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 2.  Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών. 3. Οι περί Προδιαγραφών Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείου. 4. Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Νοσοκομειακών Φαρμακείων Κανονισμοί του 2019. 5. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προιόντα, Ιατροτεχνολογικά Προιόντα και Υγειονομικά Είδη.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί